Hoe BD Logistics inspeelt op de veranderende demografie van gezinnen

Afbeelding
gezin

 

Nineties flashback

Als we even teruggaan in de tijd en een gemiddeld gezin in de jaren ’90 zouden beschrijven, dan ziet dit er wellicht als volgt uit: een mama en een papa, 1 of 2 kinderen en minstens 1 gezinsauto. Dit plaatje zag er dan voor mensen die in de stad en op het platteland woonden hetzelfde uit. Wanneer ze inkopen deden,  kochten ze 1 of 2 keer per week een volle winkelkar in  de grotere supermarkt, vaak een aantal kilometers van huis. Voor grotere aankopen, zoals meubels, kon er gekozen worden voor thuislevering, maar vaak werden deze met de eigen wagen in bouwpakket afgehaald bij de grote woonwarenhuizen die toen echt booming business waren. Voor minder alledaagse aankopen van consumptiegoederen zoals kleding, elektro, boeken,… werd vaak de wagen genomen naar de steden of de grote shoppingcentra in de omgeving. Van e-commerce was geen sprake, hooguit van een aantal “catalogus-bedrijven”.

Flashforward twenties

Vandaag is e-commerce echter niet meer weg te denken bij het gemiddeld gezin. In plaats van 1 keer per week naar de supermarkt te gaan, gaan consumenten vaak quasi dagelijks naar veel kleinere ‘expresswinkels’ en ze vinden ook veel meer hun weg naar foodboxen en aan-huis-leveringen van verse voeding.

Ook de gezinssamenstelling is de voorbije jaren sterk veranderd: het aantal alleenstaanden – vooral in steden – neemt sterk toe, net als het aantal nieuw samengestelde gezinnen. Ook het autogebruik kent een sterke verandering. Uit gegevens van Statbel blijkt dat het autobezit in België in 2020 gedaald is met 1%.  Als we hier echter de steden onder de loep nemen, zien we dat dit vooral daar een impact heeft. Voor stad Brussel bijvoorbeeld blijkt uit cijfers van Statbel dat in 2006 nog 75% van de gezinnen een auto had, in 2017 nog  maar 55%. In 2020 daalde dit verder door naar 47% . Minder dan 10% van de gezinnen in Brussel heeft meer dan 1 auto.

Afbeelding
GRAFIEK 2

En in het buitenland?

In de stad Londen is de daling van autobezit al veel langer aan de gang. De stad wordt beschouwd als een echte pionier in verduurzaming van stedelijke logistiek. Een inschatting van het autogebruik in de stad toont een permanente daling voor de komende decennia.

Afbeelding
grafiek 3

Impact op logistiek in België

Als we er durven vanuit gaan dat dezelfde daling zich vooral in de Belgische steden zich ook meer en verder zal manifesteren, dan zal dat natuurlijk een impact hebben op hoe gezinnen hun goederen thuiskrijgen. Het is net daar dat wij bij BD Logistics met onze urban oplossing een antwoord kunnen bieden op de veranderende demografie in steden. Met de duurzame urban oplossing kunnen wij gezinnen die in steden wonen via duurzame aan-huis leveringen een oplossingen bieden voor standaard e-commerce bestellingen.

Voor leveringen van grotere goederen zoals meubels, wasmachines,… etc. dienen consumenten zonder auto geen dure bestelwagen meer te gaan huren, onze select oplossing biedt hier de volledige ontzorging, zowel in de stad als op het platteland.

Net om die reden zijn wij ervan overtuigd dat BD Logistics meer dan ooit voorbereid is op de veranderende demografie en een enabler is van een duurzamere maatschappij met o.a. minder autobezit en autogebruik.

 

* * *

Bronnen

  • Statbel, 2020
  • Bruzz.be, 2020
  • David Metz, 2015, Peak Car in the Big City: Reducing London's transport greenhouse gas emissions