Stedelijke logistiek is zo veel meer dan alleen maar e-commerce pakjes verdelen.

Stedelijke logistiek header

 

Stedelijke goederenstromen

Om een beter en accurater beeld te krijgen van welke stromen er allemaal de steden binnenkomen en ook terug vertrekken, heeft BD Logistics in 2020 een studie laten uitvoeren door onderzoekers van de Universiteit Antwerpen om dit in kaart te brengen. Het was namelijk zo dat er op gebied van stedelijke logistiek in Nederland al jaren best veel data voorhanden was over de split tussen de verschillende stromen. In België ontbrak deze data echter vaak, met uitzondering van een aantal lokale stedelijke analyses. Het was voor BD Logistics van vitaal belang om de split tussen de verschillende stromen in steden goed te kunnen analyseren, om zo hun urban oplossing – na de overname van CityDepot begin 2020 – nog beter te kunnen positioneren naar de toekomst toe.

Uit de studie van de Universiteit Antwerpen bleek dat stedelijke goederenstromen kunnen opgesplitst worden in 6 sub-segmenten:

 • 1. GENERAL CARGO

  De grotere ambient stromen naar retailers, de leveringen van “less-than-truckload” en de grotere leveringen van oversized goederen. Samengevat: de stromen die met echte vrachtwagens en bakwagens worden uitgevoerd.
   

 • 2. ‘TEMPERATURE CONTROLLED’ LEVERINGEN

  Dit zijn gekoelde leveringen aan retailers, horeca, pharma enz. Met andere woorden: alles waar een correcte temperatuur en temperatuuropvolging cruciaal is voor de vervoerde producten en goederen.
   

 • 3. PARCELS & EXPRESS

  Alle “pakjesleveringen”, zowel voor de B2B als voor de B2C markt.
   

 • 4. FACILITAIRE LOGISTIEK

  Dit zijn leveringen van facilitaire diensten en goederen. Bijvoorbeeld leveringen van poetsproducten aan kantoorgebouwen, leveringen van kantoormateriaal, etc. Veelal spreken we hier over de B2B markt.
   

 • 5. CONSTRUCTION LOGISTICS

  Alle leveringen gelinkt aan bouwactiviteiten in steden. Het kan dan zowel gaan over bulk leveringen (Big Bags cement bijvoorbeeld) alsook levering van vloeren, etc.
   

 • 6. WASTE LOGISTIEK

  Stromen die betrekking hebben op afval. Deze kunnen zelf ook nog eens opgesplitst worden in containers, bulk & oversized afval.

 

Als we kijken naar het gemiddeld aantal kilometers dat deze 6 sub-segmenten genereren in onze Belgische stadskernen, dan krijgen we procentueel volgende verdeling:

 1. General cargo stromen: +/- 25%
 2. Temperature Controlled leveringen: +/- 15%
 3. Parcel & Express: +/- 5%
 4. Facilitaire logistiek: +/- 15%
 5. Construction Logistics: +/- 35%
 6. Waste Logistics*: +/- 5%

* Veel klassieke general cargo en Construction logistics leveranciers nemen bepaalde reststromen terug mee. Deze zitten niet mee in de waste logistics getallen.

Deze cijfers kunnen natuurlijk verschillen van stad tot stad, maar ze geven een goed beeld van welke stromen binnenkomen en buiten gaan en hoeveel kilometers ze genereren binnen de steden. Zo valt het op dat vooral general cargo en construction logistics best veel kilometers generen binnen een stad, terwijl dit vaak helemaal niet zo wordt gepercipieerd.

CityDepot by BD logistics, dat ondertussen bijna 10 jaar actief is in stedelijke logistiek, is vandaag in quasi al deze sub-segmenten actief, waarvan temperature controlled logistics de laatste toegevoegde activiteit is. Zo wil CityDepot een duurzaam logistiek antwoord bieden op quasi alle stedelijke sub-stromen, zowel naar de stad als terug uit de stad.

De studie toont aan dat vooral de segmenten parcels & express en temperature controlled logistics de komende jaren nog een sterke groei zullen ondergaan. Voor zowel parcels & express als voor temperature controlled logistics gaan we uit van een gemiddelde groei van 5% tot 10%. Het sub-segment general cargo (de oversized goederen) wordt ingeschat op een jaarlijkse groei van 5%.

Conclusie

Als pionier in duurzame stedelijke logistiek, pleit CityDepot by BD Logistics ervoor om alle mogelijke goederenstromen steeds in beschouwing te nemen wanneer er wordt gesproken over stedelijke logistiek. Het gaat om zoveel meer dan alleen online bestelde pakjes. CityDepot streeft ernaar om een duurzaam antwoord te kunnen bieden op logistieke vragen binnen alle bovenstaande sub-segmenten. Stedelijke logistiek is een ‘en-en-en-verhaal’ en geen ‘of-verhaal’. Met andere woorden: Het gaat om general cargo én temperture controlled logistics én parcels én facilitaire logistiek én Construction logistics én afval logistiek.