Toegevoegde waarde is groeimotor van BD Logistics

BD Logistics en BD Media (het vroegere BD myShopi) hebben sinds augustus vorig jaar een nieuwe eigenaar. Het managementteam, gesteund door een privé-investeerder, is nu meerderheidsaandeelhouder. BD Logistics kan nu meer dan ooit gaan voor duurzame groei, waarbij de focus op logistiek met toegevoegde waarde ligt.

De nieuwe holding BD Group is geboren uit een management buy-out samen met nieuwe privé-investeerder SPX. De groep bundelt omni-channel activiteiten (BD Media) en logistiek met toegevoegde waarde (BD Logistics). Het team gelooft sterk in het groeipotentieel van beide business units. Ze zijn goed lokaal verankerd, steunen op een dens netwerk en kunnen de onderlinge synergieën verder uitdiepen.

“De fundamenten van BD Logistics zijn ook zeer sterk. Bij wijze van spreken kan iedereen goederen van A naar B vervoeren. Maar de klant toegevoegde waarde bieden kan alleen een specialist met kennis van zaken”, zegt Kristof Gouvaerts. “Deze strategie trekken we door doorheen alle vier onze oplossingen: City Logistics (stedelijke logistiek), Oversized Logistics (één- en tweemansleveringen), Reverse Logistics (circulaire logistiek) en Fresh Logistics (verslogistiek)”.

Door zoveel als mogelijk leveringen te combineren met ophalingen staat niet alleen toegevoegde waarde maar ook duurzaamheid centraal in deze strategie. Maatwerk is er ook een onderdeel van.

Afbeelding
BD Logistics

 

City Logistics

De City Logistics activiteit wordt gevoerd onder de bekende merknaam CityDepot. Deze tak is pionier in duurzame stadsdistributie. Duurzaamheid omhelst hierbij zowel ecologische, economische en sociale aspecten.

“De toegevoegde waarde van CityDepot is dat we de ingaande en uitgaande stedelijke goederenstromen consolideren in een overslagplaats aan de rand van de stad. Zo vermijden we dat transporteurs elk hun vrachtwagen inzetten om in de stad te leveren: ze zetten de goederen bij ons af. Wij bundelen die in ons depot en beleveren van daaruit de winkels, kantoren, zorginstellingen en particulieren gerichter én efficiënter. Daarbij nemen we ook lading mee die de stad uit moet: de voertuigen rijden dus vol de stad in en uit”, benadrukt Kristof Gouvaerts.

“Deze stedelijke distributie – en dat is een tweede toegevoegde waarde – gebeurt op een ecologische manier. Afhankelijk van het type goederen gebruiken we cargofietsen, elektrische bestelwagens en vrachtwagens of vrachtwagens op HVO, een duurzame biodiesel op basis van plantaardig afval”, legt hij uit. “We leveren ook verder dan de drempel van bijvoorbeeld een kantoor: in de stockageruimte of zelfs in de kast ervan. Dat is nog een derde aspect van de toegevoegde waarde die we bieden”.

CityDepot is vandaag actief in Brussel, Antwerpen, Luik, Gent, Mechelen, Hasselt, Charleroi, Leuven en sinds kort Brugge.

Oversized Logistics

Met de oplossing ‘oversized Logistics’ specialiseren ze in één- of tweemansleveringen van grote en volumineuze goederen bij – hoofdzakelijk - consumenten thuis. Het gaat hier vooral om goederen met een afwijkende grootte – denk aan tuinmeubelen, speeltoestellen of sofa’s - die op een efficiënte manier tot bij de eindklant worden gebracht. “De toegevoegde waarde ligt niet alleen in het feit dat de goederen voorbij de deurdrempel worden geleverd, maar ook dat we diensten kunnen leveren zoals montage en installatie. Tevens recupereren we het afval en nemen we bijvoorbeeld de oude sofa mee. Ook hier gebeuren de ritten dus heen en terug zo goed als vol”.

Deze activiteit kan ook gebundeld worden met stockbeheer om de leveringen efficiënter te doen verlopen. “Een van onze klanten is een grote keten fietsenwinkels. Ze kende supply chain problemen omdat ze teveel fietsen op stock had in de verschillende winkels. Voor haar stockeren we nu 4.000 fietsen in ons logistic center Bornem en leveren we de bestellingen op afroep of organiseren we ‘interfiliaal’ vervoer tussen de winkels”, legt Kristof Gouvaerts uit.

Reverse Logistics

De nieuwste tak van BD Logistics is Reverse Logistics. Ze brengt totaaloplossingen aan voor een circulaire logistiek. Hier ligt de nadruk niet zozeer op de leveringen maar op een efficiënte organisatie van het ophalen ten behoeve van hergebruik en recyclage.

Een voorbeeld van de toegevoegde waarde die Reverse Logistics biedt, is de samenwerking met Recupel op gebied van afgedankt wit- en bruingoed. “Met onze vrachtwagens rijden we naar elektrozaken met palletgoederen en pikken daar oude ijskasten, wasmachines, TV’s enzovoort op. Deze halen we ook in containerparken op. We brengen ze dan naar depots van onze partner, maatwerkbedrijf Manus vzw. Hier worden ze gesorteerd en als het kan ook gerepareerd om ze in kringloopwinkels te verkopen. Niet herstelbare spullen vervoeren we naar recyclagecentra waar ze gedemonteerd worden om de verschillende onderdelen te recycleren”, klinkt het verder.

Een ander voorbeeld is de logistieke ondersteuning van de vzw PV Cycle Belgium die afgedankte zonnepanelen inzamelt en verwerkt. Dat inzamelsysteem maakt het mogelijk om de zonnepanelen een tweede leven te geven in de circulaire economie.

Fresh Logistics

Een vierde activiteit is Fresh Logistics. BD Logistics is in 2021 gestart met gekoelde leveringen bij particulieren en detailhandelaren. Daarbij maakt het gebruik van zowel passieve koeling (met isothermische dozen) als actieve koeling (met bestelwagens uitgerust met een koelaggregaat). De producten kunnen gekoelde voedingswaren zijn maar ook producten die temperatuurschommelingen schuwen, zoals bloemen.

“Deze activiteit is gestart voor de B2C-sector: een artisanale bakkerij zoals Les Tartes de Françoise of een online bloemenwinkel zoals Bloomon bijvoorbeeld. Dergelijke leveringen moeten in uiterst nauwkeurige tijdsvensters gebeuren. Maar ook onlinesupermarkten moeten binnen slots van een half uur of drie kwartier kunnen leveren. Onze toegevoegde waarde is dat we die stiptheid kunnen waarborgen, met daaraan een track & trace-systeem gekoppeld dat het mogelijk maakt om bestellingen nauwkeurig op te volgen”, zegt Kristof Gouvaerts.

Ook hier vinden we de toegevoegde waarde die we met City Logistics en Oversized Logistics aanbieden: het inzetten van het meest efficiënte voertuig op basis van afleveradres, alsook het verzorgen van de retours van verpakkingsmateriaal zoals bakken, kratten, palletten, rolcontainers, enzovoort. Ook gebundelde transporten zijn mogelijk, waarbij producten van verschillende opdrachtgevers in een centraal injectiepunt worden geleverd voor een efficiënte en duurzame distributie bij de eindklant.

Mooie groeivooruitzichten

Met dit aanbod logistieke en last mile-diensten met toegevoegde waarde is BD Logistics klaar voor verdere groei. Vorig jaar versnelde het succes van deze activiteiten, zodat hun totale omzet opnieuw een stijging kende van maar liefst 25%. “De omzet steeg van 12 miljoen euro tot 15 miljoen euro. Binnen drie à vier jaar willen we die tot 40 miljoen verhogen. Daarbij zullen we vooral focussen op organische groei maar we sluiten acquisities niet uit, zolang ze binnen onze langetermijnstrategie van toegevoegde waarde en duurzaamheid passen”, zegt Kristof Gouvaerts tot slot.